Tilastot

Tehotilastot

2016

PelaajaMaalitSyötötTehot
Sami Leinonen213
Olli Oikarinen33
Arhi Juvonen22
O-V Leinonen112
Joel Karjalainen112
Esa Leinonen11
Ari Kovalainen11
Mika Rautiainen11

2015

PelaajaMaalitSyötötTehot
Tuomo Leinonen314
Arhi Juvonen314
Eero Leinonen224
Sami Leinonen224
Mika Rautiainen224
J-P Leinonen33
O-V Leinonen123
Ari Kovalainen33
Qasim22
Esko Karjalainen112
Aate Happo11
Esa Leinonen11
Konsta Toivonen11
Risto Leinonen11
Ville Puoskari11
Roni Rantala11
Valtteri Tervo11

2010

PelaajaMaalitSyötötTehot
Eero Leinonen9514
Niko Shnoro538
Esa Leinonen235
Tuomo Leinonen44
Ari Kovalainen314
Tuomas Sormunen33
Esko Karjalainen22
Nuutti Tervo112
Roope Leinonen112
Mika Leinonen112
Mika Rautiainen22
Samuli Tervo11
Ari Kyllönen11
Tero Lähde11
Toni Säkkinen11
Ville Brunou11
Janne Karjalainen11

2009

PelaajaMaalitSyötötTehot
Niko Shnoro7310
Eero Leinonen538
Sakari Hynynen426
Samuli Tervo246
Aarni Härkönen415
Nuutti Tervo415
Ari Kovalainen224
Mika Leinonen123
Esa Leinonen123
Qazim123
Tuomo Leinonen112
Roope Leinonen112
Mohammed112
Ville Brunou2
Tuomas Sormunen11
Alimou Diallo11
Tarik Ihokaren11
R-M Pyykkönen11
Ari Kyllönen11

2008

PelaajaMaalitSyötötTehot
Niko Shnoro11314
Eero Leinonen358
Esa Leinonen426
Sakari Hynynen224
Tuomo Leinonen213
Samuli Tervo213
Ari Kovalainen123
Tarik Ihokaren112
Toni Säkkinen22
Nuutti Tervo11
Roope Leinonen11
Aarni Härkönen11
Konsta Savolainen11
Tuomas Sormunen11

2007

PelaajaMaalitSyötötTehot
Niko Shnoro8210
Eero Leinonen5510
Samuli Tervo178
Tuomo Leinonen336
Esa Leinonen415
Oskari Tervo44
Sakari Hynynen134
Nuutti Tervo213
Tuomas Sormunen123
Ari Kovalainen123
Ari Kyllönen112
Konsta Savolainen112
Mika Leinonen112
Toni Säkkinen22
Petteri Tervonen101
Miikka Pyykkönen101
Ville Brunou011
Tapio Kurkinen011

1995

Sijoitus Pelaaja Maalit
1 Tervonen Petteri 8
2 Kovalainen Ari 7
2 Leinonen Esa 7
4 Moilanen Auvo 4
5 Moilanen Timo 2
6 Hynynen Sakari 1
6 Härkönen Mikko 1
6 Kurkinen Alpo 1
6 Moilanen Jani 1
6 Pekkala Harri 1
Yhteensä 33

1994

Sijoitus Pelaaja Maalit
1 Tervonen Petteri 11
2 Kovalainen Ari 9
3 Moilanen Auvo 4
4 Hynynen Sakari 3
4 Moilanen Timo 3
6 Leinonen Esa 2
6 Rautiainen Mika 2
8 Karppinen Marko 1
8 Rautiainen Aki 1
Yhteensä 36

1993

Sijoitus Pelaaja Maalit
1 Leinonen Esa 9
2 Moilanen Auvo 4
3 Kovalainen Ari 3
3 Tervonen Petteri 3
5 Hynynen Juha-Pekka 1
5 Hynynen Sakari 1
Yhteensä 21

1992

Sijoitus Pelaaja Maalit
1 Hynynen Sakari 14
2 Kovalainen Ari 13
3 Moilanen Auvo 7
4 Leinonen Esa 5
5 Hynynen Juha-Pekka 4
6 Lämpsä Jouni 2
6 Rautiainen Aki 2
8 Kovalainen Kari 1
8 Kukkonen Ilkka 1
8 Leinonen Esko 1
8 Leinonen Jouko 1
8 Pekkala Harri 1
Vastustaja oma maali 1
Yhteensä 53

1991

Sijoitus Pelaaja Maalit
1 Leinonen Esa 11
2 Kovalainen Ari 10
3 Moilanen Auvo 8
4 Pisto Timo 4
5 Hynynen Juha-Pekka 3
6 Hynynen Sakari 2
6 Leinonen Jouko 2
6 Rautiainen Aki 2
9 Leinonen Jukka 1
Yhteensä 43

1990

Sijoitus Pelaaja Maalit Karsinta
1 Leinonen Esa 27 2
2 Kovalainen Ari 20 1
3 Kyllönen Ari 4 1
3 Moilanen Auvo 4
3 Rautiainen Aki 4
6 Tervonen Petteri 3
7 Kurkinen Alpo 2
7 Pisto Timo 2
9 Kovalainen Kari 1
9 Kyllönen Tero 1
Yhteensä 68 4

1989

Sijoitus Pelaaja Maalit
1 Leinonen Esa 18
2 Kovalainen Ari 16
3 Rautiainen Aki 10
4 Tervonen Petteri 7
5 Kovalainen Esa 4
6 Moilanen Auvo 3
7 Ahonen Jukka 2
7 Kurkinen Alpo 2
9 Leinonen Jouko 1
9 Tolonen Jussi 1
Yhteensä 64

1988

Sijoitus Pelaaja Maalit
1 Leinonen Esa 21
2 Kovalainen Ari 20
3 Heikkinen Jaakko 8
4 Kovalainen Kari 3
5 Moilanen Auvo 2
6 Karvonen Markku 1
6 Kukkonen Ilkka 1
6 Tolonen Jussi 1
Yhteensä 56

1987

Sijoitus Pelaaja Maalit
1 Leinonen Esa 20
2 Kotimäki Jorma 5
3 Kovalainen Kari 5
4 Kovalainen Pekka 3
5 Kurkinen Tapio 2
5 Mikkonen Ari 2
5 Moilanen Auvo 2
5 Tolonen Jussi 2
9 Leinonen Markku 1
Vastustaja oma maali 1
Yhteensä 43

1986

Sijoitus Pelaaja Maalit
1 Kovalainen Ari 16
2 Kovalainen Esa 14
3 Leinonen Esa 5
4 Jokelainen Vesa 2
4 Leinonen Markku 2
4 Moilanen Timo 2
7 Kilpeläinen Tuomo 1
7 Kovalainen Pekka 1
Vastustaja omamaali 1
Yhteensä 44

1985

Sijoitus Pelaaja Maalit
1 Kovalainen Ari 30
2 Leinonen Esa 18
3 Kovalainen Esa 17
4 Kotimäki Jorma 6
4 Moilanen Timo 6
6 Kovalainen Kari 4
7 Moilanen Auvo 3
8 Kovalainen Pekka 2
8 Rautiainen Aki 2
10 Korhonen Reijo 1
10 Leinonen Markku 1
10 Ruusu Juha 1
Yhteensä 91

1984

Sijoitus Pelaaja Maalit
1 Leinonen Esa 23
2 Kovalainen Ari 17
3 Kotimäki Jorma 8
3 Kovalainen Esa 8
5 Kovalainen Pekka 5
6 Moilanen Timo 3
7 Moilanen Auvo 2
8 Jokelainen Kari 1
8 Rautiainen Aki 1
8 Tolonen Jussi 1
Yhteensä 69

1983

Sijoitus Pelaaja Maalit
1 Leinonen Esa 28
2 Kovalainen Esa 11
3 Kovalainen Ari 9
4 Moilanen Timo 2
5 Karvonen Markku 1
5 Kemppainen Reijo 1
5 Kurkinen Alpo 1
5 Tolonen Jussi 1
Yhteensä 54

1982

1981

1 Leinonen Esa 17
2 Kovalainen Esa 13
3 Kovalainen Ari 9
4 Kovalainen Pekka 4
5 Moilanen Auvo 3
5 Tolonen Jussi 3
7 Kurkinen Alpo 2
7 Jokelainen Kari 1
7 Karvonen Markku 1
7 Kemppainen Reijo 1
7 Kõrkkõinen Hannu 1
7 Leinonen Markku 1
Yhteensä 56

1980

Sijoitus Pelaaja Maalit
1 Kovalainen Esa 17
2 Kotimäki Jorma 10
3 Leinonen Esa 8
4 Kovalainen Ari 7
5 Karvonen Markku 2
6 Kovalainen Pekka 1
6 Tervonen Tapio 1
6 Tolonen Jussi 1
Vastustaja omamaali 1
Yhteensä 48

1979

Sijoitus Pelaaja Maalit
1 Kotimäki Jorma 12
2 Kovalainen Esa 6
3 Kovalainen Ari 4
4 Schroderus Sakari 2
5 Karvonen Markku 1
5 Mikkonen Ari 1
5 Moilanen Auvo 1
5 Patjas Hannu 1
5 Tolonen Jussi 1
Vastustaja oma maali 1
Yhteensä 30

1978

Sijoitus Pelaaja Maalit Karsinta
1 Leinonen Esa 17 2
2 Tolonen Jussi 9 1
3 Schroderus Sakari 6
4 Kovalainen Esa 5 3
5 Kemppainen Kalle 1
5 Kotimäki Jorma 1
Vastustaja oma maali 2
Patjas Hannu 1
Yhteensä 49 7